O mnie

Ukończyłem studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Mechanika Konstrukcji i Materiałów. Moje główne zainteresowania w tej szerokiej dziedzinie opierają się na badaniu wytrzymałości konstrukcji.

Aktualnie przygotowuję do publikacji metodę homogenizacji kompozytu włóknistego z pracy inżynierskiej. Opracowałem sposób będący nie tylko skuteczny, ale i dość prosty w porównaniu do innych. Zdaję sobie sprawę, że istnieje wiele metod homogenizacji, jednak rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego pozwolił mi na wykorzystaniu mocy zawartej w Metodzie Elementów Skończonych i uzyskaniu bardzo zbliżonych wyników do tych pochodzących z różnych materiałów źródłowych korzystając z uproszczonego modelu oraz średnich znanych chociażby ze szkoły podstawowej.

Rozwijam także swoje umiejętności programistyczne w ramach hobby. Zdarzyło mi się pisać programy oparte o język C przydatne w zastosowaniu do handlu walutami (Forex) jak i giełdy papierów wartościowych. Ostatnio zainteresowałem się językiem C#, w którym to piszę program wspomagający grę w pokera, oparty o teorię zasięgniętą z książek tematycznych. Prócz tego interesuję się grafiką komputerową oraz animacją. Wiedza interdyscyplinarna z powyżej podanych działów pozwoliła mi również na stworzenie strony internetowej, którą właśnie zwiedzasz, Drogi Czytelniku.

W ramach programu studiów konieczne było także nabycie umiejętności w oprogramowaniu zarówno standardowego Microsoft Office czy też OpenOffice, jak i tego z rodziny CAS jak Maple czy MathCad. Ich obsługa znacznie ułatwiała pisanie sprawozdań i zaliczanie projektów. Wielokrotnie miałem także okazję wykorzystać w nich swoje umiejętności programistyczne. Zdarzało mi się także udzielać w ramach tych programów pomocy kolegom ze studiów, którzy z racji inaczej ukierunkowanego rozwoju nie byli zainteresowani niemal nieograniczonymi możliwościami programów obliczeniowych.